top of page

מעבר לקשת

כולנו נעים על הקשת המגדרית, בין הנשי לגברי, בין ההומו/לסבית להטרו, בין אישהלגבר ובין הנקבה לזכר.

יש חוויות וזהויות רחבות מעבר לדיכוטומיות בינהן לימדו אותנו לחיות - יש מעבר לקשת. מעבר לקשת הוא קמפיין הנועד להציג את מגוון הזהויות המגדריות הקיימות בין ובתוך כל אחד ואחת מאיתנו ובכך לעודד גמישות מחשבתית ופתיחות כלפי העושר המגדרי הנע בינינו. המשתתפים חושפים בסרטונים את החוויות האישיות שלהן ובכך יוצרים מבט מחודש על הזהויות שבנו, המאםשר לצופה למצוא עצמו בניהן. מחקרה של פרופ' דפנה יואל יואל "גברים, נשים ומה שביניהם" מהווה והשראה לקמפייןולערעור המובן מאליו בהגדרות המגדר. 

הפרויקט נוצר ע"י אריאל מדינה, רוני ארצי, רועי ליטן ושירן ברי במסגרת סטודיו פה, עבור עמותת מעברים.

34072642_10214476313915082_5953153305973
bottom of page