top of page

LET'S PRINT MONEY

רבות נכתב על שטרות השקל החדש המשמשים אותנו כיום, ביקורות הופנו לכל עבר אודות הדמויות שנבחרו, הזהות העדתית וכמובן הטיפול העיצובי באלמנטים הגרפיים השונים, הצבע והטיפוגרפיה. מעבר לעיצוב הכללי שעולות בו שאלות אסתטיות, ריתק אותי ה"מיקרו עיצוב" בשטרות, סימני הביטחון ואלמנטים נסתרים שלא ניתן לראותם בעין בלתי מזוינת.

 

ככל שהתקרבתי יותר לפני השטר הערכתי יותר את עבודת העיצוב שנעשתה, התחדדה אצלי ההבנה שכל אחד מאיתנו נושא עימו פריט עיצובי מוקפד מאוד ומודפס. באופן טבעי מכיוון שמדובר בכסף שהוא אמצעי, אנו מייחסים לשטרות אלו משקל חומרי וכמעט כלל לא מייחסים להם את הערך האסתטי המגיע להם. אני טוען כבר עשור ש"הפרינט לא מת, הוא רק הופך לאיכותי יותר", ובתמונות שצילמתי ניתן לקבל מושג קל על הערך של עיצוב מודפס בעולם הדיגיטלי. 

 

חלק מהצילומים כלל לא כוללים סימני ביטחון אלא עיצוב סמוי של אלמנטים גרפיים ודפוסים שלא נראים לעין. בשונה מסימני הביטחון, התפקיד שלהם הוא לא בהכרח פונקציונאלי, הוא אסתטי שבא לתמוך ויזואלית בעיצוב הכולל. אלמנטים אלו מהווים עבורי את החשיבות שיש בפרטים הקטנים ואת היכולת שלהם להפוך עיצוב לשלם יותר, שאינו מקרי, מכאן זה משליך לכל תחום או דיסציפלינה.

bottom of page