Portfolio

VIDEO

בתקופה בה אנחנו חיים קיים דיבור גברי שבעבר נחשב ל״דיבור מלתחות״ והיום הוא בשימוש יומיומי ציבורי. הפרויקט בוחן את תופעת ההחפצה המילולית באמצעות המחשה ויזואלית של סלנג גברי. ייצוג מילות הסלנג דרך החזרתן למשמעות המקורית ממחישה את האבסורד בשימוש הגברי במילים אלה כלפי נשים. הסדנה היא מקום מופשט שבו סלנג פוגש משמעות פיזית
עיצוב, ארט, תסריט, בימוי, הפקה ואיורים: טל גולן
שחקן: יוסיאל נאמן
צילום ותאורה: אריאל מדינה
קריין: אביב קזוש
מנחים: אסף חנוכה ורגב קונטס
עוזרי הפקה: רון גרשוביץ ומזל רייבלט